საქართველოს სამხედრო ძალების დროშები დამტკიცდა
კონფერენცია წყალტუბოში
გამოფენა მარნეულში
ისტორიის დოქტორის მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის პრეზენტაცია
კასპის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ სახელმწიფო დროშა სანიმუშოდ სწორადაა აღმართული
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნული კონფერენცია