ევროპის დროშა 17.03.2023
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
დამტკიცდა ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ემბლემა 16.01.2023.
14 იანვარი სახელმწიფო დროშის დღე
დამტკიცდა მანდატურის სამსახურის ემბლემა 26.12.2022.
საქართველოს მთავრობის # 572 დადგენილება 16.12.22.
სემინარი: ავტონომიური რესპუბლიკების სიმბოლოები ბათუმი 19.11.22
21.10.22. ბექა ჭიჭინაძის წიგნის პრეზენტაცია
27.07.22. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმართული დროშები საერთო ჰერალდიკური მემკვიდრეობაა
11.07.22. დამტკიცდა დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა უნიფორმები
20.06.22. დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს თანამშრომელთა უნიფორმა
გ ი ლ ო ც ა ვ თ
19.04.22.დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
უკრაინის სიმბოლიკა
სახელმწიფო სიმბოლოების მუდმივად აღმართვის და სრული სახით გამოსახვის შესახებ 16.02.2022
დამტკიცდა მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა 10.02.2022
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 02.02.2022