ყოფილი სახელმწიფო დროშა და საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო გერბი გამოცხა
11.07.2019
მსოფლიოს მთელი რიგი ღირსშესანიშნავი ნაგებობები საქართველოს დროშის ფერე
23.06.2019
საქართველოს მთავრობის დადგენილება სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების
14.06.2019
ინტერვიუ დავით ჩხეიძესთან
07.06.2019
დამტკიცდა საიუბილეო მედალი ,,საქართველოს სასაზღვრო ავიაცია -20 წელი“
01.05.2019
ჰერალდიკის საბჭომ დეპუტატები დავით მათიკაშვილი და ვანო ზარდიაშვილი დაა
29.03.2019
გამოფენა რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში
20.03.2019
ძალაში შევიდა კანონი „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ“
19.03.2019
საიუბილეო მედალიონის ესკიზი ჰერალდიკის საბჭოში შეიქმნა
12.03.2019