ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის III კონფერენცია
17.09.2023
თორნიკე ასათიანის წიგნის - “The Story of Georgian Heraldy” პრეზენტაცია
15.09.2023
ლექცია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლაში
03.07.2023
კ ო ნ კ უ რ ს ი
24.04.2023
პრეზენტაცია ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში 11.04.2023.
11.04.2023
ევროპის დროშა
17.03.2023
ელდარ შენგელაია 90
26.01.2023
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
24.01.2023
დამტკიცდა ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის ემბლემა
16.01.2023
იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი