ვულოცავთ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს, საქართველოს სახელმწიფო გერბის ავტორს ბატონი მამუკა გონგაძეს ჰერალდიკის საერთაშორისო აკადემიის ასოცირებულ წევრად არჩევას. ჰერალდიკის საერთაშორისო აკადემია დაარსებულია 1949 წელს და ჰერალდიკის სფეროში წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ უწყებას.

 We congratulate the Deputy Chairman of the state council of Heraldry at the Parliament of Georgia, the Author of State Coat of Arms of Georgia Mr. Mamuka Gongadze on being elected as the associate member of the International Academy of Heraldry (Académie Internationale d'Héraldique). International Academy of Heraldry was founded in 1949 and is one of the most authoritative body in heraldry all over the world.