პოლონეთში, - ქალაქ ცეშინში ჩატარდა ევროპული ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის IV  კონფერენცია - თემაზე "სამოქალაქო და ტერიტორიული ჰერალდიკა ".
 პოლონეთის ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის ინსტიტუტის  მიწვევით კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ჰერალდიკის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ მამუკა გონგაძემ. კონფერენციაზე პრეზენტაციები წარმოადგინეს  ჰერალდიკოსებმა  და ვექსილოლოგებბა უკრაინიდან, პოლონეთიდან , ჩეხეთიდან, ირლანდიიდან, გერმანიიდან, ბელარუსიდან და სხვა.  

 

ფოტო მასალა