დროშის აღმართვა საქართველოს დამოუკიდებლობის პატივისცემას ადასტურებს     საქართველოს სახელმწიფოებრიობა უწინარესად გამოხატულია საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებით. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება საქართველოს სახელმწიფო დროშის მიმართ განსაკუთრებული ღირსი პატივით მოპყრობით და მისი წარმოჩენით. საქართველოს სახელმწიფო დროშის აღმართვა და გამოფენა სახელმწიფოებრივი პიროვნულობის საზეიმოდ არის თითოეული მოქალაქის, საჯარო და კერძო დაწესებულების უფლებამოსილება და ადასტურებს საქართველოს დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და თავისუფლების პატივისცემას.

 
      გილოცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს!


 გთხოვთ, იხილოთ სახელმწიფო სიმბოლოების და სახელმწიფო მნიშვნელობის სხვა სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენის და გამოსახვის წესები http://heraldika.ge/uploads/gamosaxvis_wesebi.pdf