საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ  ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში შემუშავებული ახალი სამკერდე ნიშნები და უწყებრივი მედალი -  "ღირსეული პარტნიორი" დაამტკიცა. (იხ.დოკუმენტაცია)