საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდო - საგარეო საქმეთა სამინისტროს მედალი და მედლით დაჯილდოების სერთიფიკატის ფორმა. აგრეთვე დამტკიცდა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდოთი დაჯილდოების წესი, პირობები და სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივ ჯილდოზე წარდგენის ფორმა (იხ. დოკუმენტაცია)