ჰერალდიკის სახელმწოფო საბჭოს შენიშვნებისა და რეკომენდაციებისათვის  სამსახურის ახალი ემბლემის შექმნასთან დაკავშირებით მომართა  იურიდიული დახმარების სამსახურმა. ჰერალდიკის საბჭოს სპეციალისტებმა  განიხილეს და იმსჯელეს   წარმოდგენილი  ესკიზების შესახებ გაიცა  რეკომენდაციები და შემუშავდა ესკიზის საბოლოო ვერსია, შედეგად  2021 წლის 22 იანვარს დამტკიცდა სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ემბლემა. (იხ. დოკუმენტაცია)