საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2021 წლის 27 სექტემბრის №1/389 ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში სამსახურებრივი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და თადარიგის პოლიციელის მოწმობები. (იხ.დოკუმენტაცია)