ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭომ დღეს სემინარი გამართა თემაზე -"სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დადგენის წესი.  სემინარზე  საჯარო დაწესებულებებს ზედმიწევნით განემარტათ თუ როგორ უნდა დადგინდეს   შეიცვალოს ან შეთანხმდეს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლო (ემბლემადროშგანმასხვავებელი ნიშანი და სხვაასევე მისგამოსახვის აღმართვისა და გამოფენის წესი.
სემინარს დაესწრნენ საქართველოს პარლამენტისსაქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის ადმინისტრაციების, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების,  სამთავრობო  დაწესებულებების, წარმომადგენლებირომლებიც  ხელმძღვანელობენ სახელმწიფო და სახელმწიფო  მნიშვნელობის სიმბოლოების დადგენის და გამოყენების საკითხებს
 სემინარის შემდგომ გაიმართა ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს ყოველწლიური ჟურნალის ჰეროლდის მე-10 ნომრის პრეზენტაციასადაც შეჯამებულია საბჭოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები (იხ. გალერეა).