საქართველოს მთავარი პროკურატურა საქართველოს პროკურატურის ლოგოსა და საქართველოს პროკურატურის საპატიო მუშაკისთვის გადასაცემი სამკერდე ნიშანის დიზაინის შექმნის შესახებ ღია და გამჭვირვალე კონკურსს აცხადებს
 კონკურსის შესახებ ინფორმაცია და პირობები მონაწილეობის მსურველთათვის სახელმწიფო შესყიდვების ოფიციალური პორტალის https://tenders.procurement.gov.ge     ვებგვერდზე საკონკურსო ნომრით - CNT160000142 განთავსდა. 

მთავარი პროკურატურის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.
საკონკურსო წინადადებების მიღება 2016 წლის 23 ოქტომბერს დაიწყება და 2016 წლის 28 ოქტომბერს 12:00 საათზე დასრულდება.