ძალაში შევიდა კანონი „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ“
19.03.2019
საიუბილეო მედალიონის ესკიზი ჰერალდიკის საბჭოში შეიქმნა
12.03.2019
სახელმწიფო დროშის დღე 2019
15.01.2019
14 იანვარი სახელმწიფო დროშის დღე
10.01.2019
განცხადება თავდაცვის სამინისტროს ემბლემის ცვლილებასთან დაკავშირებით
25.12.2018
გამოფენა გარდაბანში
20.12.2018
პრეზენტაცია ჰერალდიკის საერთაშორისო აკადემიაში
08.10.2018
კონფერენცია პოლონეთში
17.09.2018
კანონპროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
11.09.2018