კონფერენცია პოლონეთში
17.09.2018
კანონპროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
11.09.2018
ჰერალდიკის საბჭოს განცხადება კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით
24.08.2018
კონკურსი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
15.08.2018
ახალი ლოგოს კონკურსი საქართველოს პარლამენტში
09.08.2018
ინტერვიუ დავით ჩხეიძესთან
30.06.2018
ჰერალდიკის საერთაშორისო ფორუმი ვილნიუსში
14.06.2018
კონკურსი ზუგდიდიდის მუნიციპალიტეტში
11.06.2018
ონის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები ჰერალდიკის საბჭოში
11.06.2018