დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
19.04.2022
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებზე დროშის და გერბის განთავ
13.04.2022
ანდრეი გრეჩილო უკრაინის რეგიონების სიმბოლიკა
04.03.2022
კ ო ნ კ უ რ ს ი
17.02.2022
დროშის მუდმივად აღმართვა და სახელმწიფო გერბის სრული სახით განთავსება ს
16.02.2022
დამტკიცდა მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა 10.02.2022.
10.02.2022
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა
02.02.2022
სახელმწიფო დროშა ეროვნული ერთიანობის სიმბოლოა
14.01.2022
პარლამენტი დაჩქარებულად განიხილავს ევროკავშირის და ნატოს სიმბოლოთა შებ
28.12.2021