ჰერალდიკის საბჭოს ვიზიტი ლევილსა და ფ.მიტერანის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაშ
16.11.2016
გამოფენა საჩხერის მუნიციპალიტეტში
04.11.2016
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ღია და გამჭვირვალე კონკურსს აცხადებს
13.10.2016
საქართველოს მთავარი პროკურატურა ღია და გამჭვირვალე კონკურსს აცხადებს
13.10.2016
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია
03.10.2016
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნულიკონფერენცია
28.09.2016
კონფერენცია პოლონეთში
08.09.2016
ოლიმპიური ნაკრების ჩაცმულობაში არ არის მართებული საქართველოს სახელმწიფ
26.07.2016
განმეორებითი კონკურსი ახალციხის მუნიციპალიტეტში
04.07.2016