საქართველოს მთავარი პროკურატურა ღია და გამჭვირვალე კონკურსს აცხადებს
13.10.2016
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია
03.10.2016
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნულიკონფერენცია
28.09.2016
კონფერენცია პოლონეთში
08.09.2016
ოლიმპიური ნაკრების ჩაცმულობაში არ არის მართებული საქართველოს სახელმწიფ
26.07.2016
განმეორებითი კონკურსი ახალციხის მუნიციპალიტეტში
04.07.2016
ვექსილოლოგთა კონგრესი ჩეხეთში
01.07.2016
მემორანდუმი ფლანდრიის ჰერალდიკის საბჭოსთან
23.06.2016
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აცხადებს
06.06.2016