ვექსილოლოგიურ ასოციაციათა 27-ე საერთაშორისო კონგრესი
14.08.2017
ჰერალდიკის საბჭოს ვიზიტი ლიტვასა და ლატვიაში
05.07.2017
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა ქუთაისში
25.05.2017
კონფერენცია- - „თბილისი და თანამედროვე საქალაქო ჰერალდიკა“
17.05.2017
გამოფენა წყალტუბოში
15.05.2017
გამოფენა გორში 04.05.2017.
03.05.2017
გამოფენა მარნეულში
20.04.2017
ჰერალდიკის საკითხების განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა
07.04.2017
კ ო ნ კ უ რ ს ი
07.04.2017