განცხადება თავდაცვის სამინისტროს ემბლემის ცვლილებასთან დაკავშირებით
25.12.2018
გამოფენა გარდაბანში
20.12.2018
პრეზენტაცია ჰერალდიკის საერთაშორისო აკადემიაში
08.10.2018
კონფერენცია პოლონეთში
17.09.2018
კანონპროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
11.09.2018
ჰერალდიკის საბჭოს განცხადება კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით
24.08.2018
კონკურსი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
15.08.2018
ახალი ლოგოს კონკურსი საქართველოს პარლამენტში
09.08.2018
ინტერვიუ დავით ჩხეიძესთან
30.06.2018