ევროპის დროშა

 

    საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო გთავაზობთ ვექსილოლოგიური ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIAV) პრეზიდენტის მიშელ ლუპანის სტატიას ევროპის დროშასთან დაკავშირებით, სადაც ზედმიწევნით არის განმარტებული დროშის ისტორია წარმომავლობა და ვექსილოლოგიური საფუძვლები. სტატიის გასაცნობად გადადით ბმულზე: http://www.heraldika.ge/uploads/evropis_drosha_mishel_lupani_heroldi1.pdf

 

 

იხილეთ აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ლინკი