10 ივნისი ჰერალდიკის საერთაშორისო დღეა
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს
ევროპის დროშა (იხ. საერთაშორისო ვექსილოლოგიური ასოციაციების ფედერაციის (FIAV) პრეზიდენტის, მიშელ ლუპანის სტატია)
დამტკიცდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, პირველი ვიცე-პრემიერის ოფიციალური კორესპონდენციის (წერილის) ბლანკები
სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტომ დაამტკიცა ემბლემა და ბლანკები
დამტკიცდა თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების სარდლობისა და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ემბლემები და საველე ფორმების შევრონები
სახელმწიფო დროშის დღე
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის III კონფერენცია
გილოცავთ საქართველოს კონსტიტუციის დღეს
გ ი ლ ო ც ა ვ თ
ლექცია ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში 11.04.2023.
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 2022 წლის საქმიანობის შეჯამება
საქართველოს მთავრობის # 572 დადგენილება 16.12.22.
უკრაინის სიმბოლიკა
სახელმწიფო სიმბოლოების მუდმივად აღმართვის და სრული სახით გამოსახვის შესახებ 16.02.2022
დამტკიცდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური კორესპონდენციის/ წერილის და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბლანკის ფორმები
დამტკიცდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური კორესპონდენციის/ წერილის და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბლანკის ფორები
საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტომ დაამტკიცა სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები
საქართველოს ახალგაზრდობის სააგენტომ დაამტკიცა სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოები