დამტკიცდა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს
13.09.2021
დამტკიცდა სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახურის ემბლემა 13.09.21.
13.09.2021
დამტკიცდა საიუბილეო მედალი „დიდგორი-900"
07.09.2021
დამტკიცდა დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
23.08.2021
მამუკა გონგაძე - ოფიციალურად აღმართული ან გამოსახული სიმბოლოსადმი არაღ
22.07.2021
ჰერალდიკის სახელმიწფო საბჭოს თავმჯდომარედ მამუკა გონგაძე დაინიშნა
22.07.2021
ჰერალდიკის საბჭოს განცხადება
07.07.2021
დამტკიცდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბი და დროშა 07.07.21.
07.07.2021
ინტერვიუ მამუკა გონგაძესთან
10.06.2021