დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიუროს თანამშრო
20.06.2022
სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ემბლემა
27.05.2022
დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
19.04.2022
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებზე დროშის და გერბის განთავ
13.04.2022
ანდრეი გრეჩილო უკრაინის რეგიონების სიმბოლიკა
04.03.2022
კ ო ნ კ უ რ ს ი
17.02.2022
დროშის მუდმივად აღმართვა და სახელმწიფო გერბის სრული სახით განთავსება ს
16.02.2022
დამტკიცდა მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა 10.02.2022.
10.02.2022
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა
02.02.2022