ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თანამშრომლები

 

 

ელდარ შენგელაია

 

მამუკა გონგაძე 

 

ციცინო ზაქაიძე

 

მარინა არაბული  

 

ვიქტორია   სარჯველაძე

 

დავით  ჩხეიძე 

 

მაია ლომაძე

 

სოფო გოგოლაძე

 

თამთა მელელაშვილი

 

გიორგი ზაალიშვილი     

 

       თავმჯდომარე

 

       თავმჯდომარის მოადგილე 

 

       ადმინისტრაციული სამსახურის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

 

       ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი   

 

       ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

 

      დიზაინისა და ანალიტიკის სამსახურის უფროსი;

 

       ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი

 

       დიზაინის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი  

 

       ანალიტიკის  განყოფილების  მთავარი სპეციალისტი

 

       ფინანსური უზრუნველყოფის განყოფილების  უფროსი სპეციალისტი