პოლონეთში, - ქალაქ ცეშინში ჩატარდა ევროპული ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის III კონფერენცია - თემაზე "სამოქალაქო და ტერიტორიული ჰერალდიკა ევროპაში". პოლონეთის ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის ინსტიტუტის  მიწვევით კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ჰერალდიკის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ მამუკა გონგაძემ.
      მამუკა გონგაძემ კონფერენციაზე ისაუბრა აფხაზეთის სიმბოლიკის ისტორიისა და დღევანდელობის შესახებ; - მან კონფერენციის მონაწილეებს  აგრეთვე  წარუდგინა ბროშურა აფხაზეთის სიმბოლიკის შესახებ, რომლის პრეზენტაციაც საქართველოში უახლოეს მომავალში იგეგმება.


ფოტო მასალა