პრეზენტაცია ჰერალდიკის საბჭოში
სახელმწიფო გერბის ავტორი - მამუკა გონგაძე ჰერალდიკის საერთაშორისო აკადემიის ასოცირებულ წევრად აირჩიეს
თბილისის სიმბოლიკასთან დაკავშირებით საკრებულოში შეხვედრა გაიმართა
14 იანვარი- საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
14 იანვარი- საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
კონფერენცია წყალტუბოში
ისტორიის დოქტორის მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის პრეზენტაცია
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნული კონფერენცია