დამტკიცდა იურიდიული დახმარების სამსახურის ემბლემა
14 იანვარი - საქართველოს დროშის დღე
ჰერალდიკის საბჭოს წლის შეჯამება და "ჰეროლდის " ახალი ნომერი
დამტკიცდა დაცვის პოლიციის ფორმის ტანსაცმელი და ატრიბუტიკა
დამტკიცდა სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უწყებრივი ჯილდო 06.12.2020
დამტკიცდა მედალი "ღირსეული პარტნიორი " და სამკერდე ნიშნები 19.08.2020
დამტკიცდა შსს აკადემიის ემბლემა და უნიფორმები 06.08.20.
დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის დროშა და მისი აღმართვისა და გამოფენის წესი
საქართველოს პრეზიდენტის დროშასთან დაკავშირებით
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების ვირტუალური გამოფენა 27.05.20.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
დამტკიცდა თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ემბლემის დამტკიცების შესახებ
შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ლოგო 05.02.20
თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ 16.01.20
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე 2020