14 იანვარი- საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
საქართველოს სამხედრო ძალების დროშები დამტკიცდა
კონფერენცია წყალტუბოში
გამოფენა მარნეულში
ისტორიის დოქტორის მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის პრეზენტაცია
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნული კონფერენცია